Drift og vedligehold – udendørs

Algefjerner

Algeprodukter påføres belægningen med eksempelvis en børste, en svamp, en vandkande eller en højtryksrenser på lavt tryk. Vejret skal være tørt og temperaturen frostfri. Lad midlet blive siddende på belægningen. Det er ikke nødvendigt at skylle efter.

Er der tale om rustpletter, anbefaler ZURFACE at anvende AKEMI Rustfjerner. Man må aldrig anvende syreholdige væsker på naturstensbelægninger, da flere stentyper ikke tåler syre. Ved olie- og fedtpletter kan belægningen gøres ren med AKEMI Olie og Fedtfjerner.

Tyggegummi kan lettest skrabes af natursten, når vejret er koldt og temperaturen under frysepunktet.

Ukrudtsbekæmpelse

På udendørs naturstensbelægninger vil ukrudtsbekæmpelse som regel være en del af den løbende vedligeholdelse. Hvis man fejer belægningen hyppigt, er det i sig selv med at til holde ukrudtet nede. Desuden er det en fordel at lægge belægningen med smalle fuger og så vidt muligt slide belægningen jævnt over det hele. På denne måde kan man reducere brugen af kemisk bekæmpelse i haven.

Ukrudt kan også fjernes med en gasbrænder, en mekanisk, roterende kost eller med håndarbejde. Vælger man en gasbrænder til ukrudtsbekæmpelse, skal man være opmærksom på, at stenen kan springe, hvis flammen holdes for længe på samme sted.

Fugerne i belægningen bør efterfyldes jævnligt for at forhindre ukrudtsfrø i at slå rod. Hvis man spuler belægningen eller fjerner ukrudt, bør fugerne fyldes igen. Ukrudt har nemt ved at finde rodfæste i en halvfyldt fuge, hvor det ligger beskyttet mod almindeligt slid. Derimod kan en ældre, velkomprimeret fuge være nærmest forseglet mod ukrudtsfrø.

Vinterforanstaltninger

Om vinteren skal man undgå at anvende saltholdige midler til glatførebekæmpelse. ZURFACE anbefaler i stedet at sprede grus på belægningerne.

Få et godt råd

Den kemiske resistens for natursten kan variere meget og afhænger af den enkelte stentype. Undgå at skade belægningen og rådfør jer altid med ZURFACE eller producenten af det produkt, som tænkes anvendt.